با توجه به دیتابیس غنی و سرشار سایت نیازمندی کارا نیاز این روزها شاهد موارد ذیل هستیم :

1- افزایش بازدید واقعی سایت به میزان بالغ بر 10 هزار آی پی واقعی و ایرانی

2- بهبود الکسا سایت به عدد 3500 ایران در لحظه نگارش این مطلب

3- افزایش عضویت و ثبت آگهی روزانه سایت به بیش از سه برابر ماه گذشته

همراهی شما باعث افتخار ماست ...

سایت نیازمندی کارا نیاز © 1396