به گزارش سایت نیازمندی کارا نیاز آمار بازدید سایت کارا نیاز از مرز 10 میلیون بازدید گذشت ...

:: در طی کمتر از 2 سال بیش از 10 میلیون بار سایت کارا نیاز توسط هموطنان بازدید شد و این موضوع برگ زرینی از افتخارات ما محسوب میگردد ::

امید است در ادامه و با قدرت بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم ...

سایت نیازمندی کارا نیاز © 1395