به گزارش سایت نیازمندی کارا نیاز به مناسبت اتمام پاییز سال 1395 یک تخفیف 80 درصدی ارائه میگردد :

پکیج آگهی ویژه 8 ستاره 900 روزه با الویت نمایش یک با قیمت 50 هزار تومان

با تخفیف 80 درصدی تا 30 آذر 95 به صورت :

پکیج آگهی ویژه 8 ستاره 900 روزه با الویت نمایش یک با قیمت 10 هزار تومان !!!

فرصتی که شاید دیگر تکرار نشود ...

سایت نیازمندی کارا نیاز © 1395