سایت نیازمندی کارا نیاز | بزرگترین سامانه ثبت و نمایش تبلیغات ویژه و رایگان

پرستار سالمند - 02177611995

پرستار سالمند

آگهی رایگان
پرستار سالمند در منزل

مهمترین مورد درباره پرستاری از سالمند این است که شرایط جسمی پرستار باید با شرایط حسمی خود سالمند متناسب باشد. برای مثال امکان داد سالمند شما احتیاج به بلند شدن یا نشستن داشته باشد و یا احتیاج به پرستاری که بتواند با زیر بغل گرفتن سالمند او را بلند کند. به همین خاطر اگر پرستار توان جسمی مناسبی نداشته باشد به راحتی از عهده این کار برنمی آید و در صورت اشتباه امکان دارد به سالمند آسیب برساند.

مورد بعدی در خصوص مراقبت از سالمند این است که پرستار باید اطلاعات کاملی در مورد داروهایی که سالمند استفاده می کند را داشته باشد چون بیشتر این داروها را باید سر وقت و با مقدار مشخص شده سالمندان استفاده می کنند.

ثبت آگهی رایگان